Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση για το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ανοικτής Επιστήμης, 17/7/2024, 10:00-11:30.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), πιστοποιημένο Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για την Ανοικτή Επιστήμη (OPEN SCIENCE CLOUD COMPETENCE CENTER IN GREECE),  και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, διοργανώνουν την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση για το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ανοικτής Επιστήμης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 17/7/2024, 10:00-11:30.

Σκοπός Ημερίδας:

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστεί το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ανοικτής Επιστήμης (Competence Center – GR) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Skills4EOSC. Στην παρουσίαση οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα ανοικτής επιστήμης. Παράλληλα θα παρουσιαστούν τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως για παράδειγμα οι δυνατότητες διασύνδεσης με επαγγελματίες του κλάδου και η συμμετοχή σε ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα ανοικτής επιστήμης. Επίσης, θα γίνει σύντομη παρουσίαση του έργου Skills4EOSC και των ευρωπαϊκών Competence Centers.

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν:

Ερευνητές, επαγγελματίες στον τομέα των δεδομένων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, Δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι ενδιαφέρονται για την ανοικτή επιστήμη. 

Εγγραφή για δωρεάν παρακολούθηση εδώ