Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στο 14ο Συνέδριο Ψηφιακής Υγείας και Ασφάλειας – Digital Health Care

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετείχε στο διήμερο 14ο Συνέδριο Ψηφιακής Υγείας και Ασφάλειας – Digital Health Care το οποίο διοργάνωσε η εταιρεία  TEAMWORKS | METATEAM την Τετάρτη 19 (Ψηφιακή Διεξαγωγή) και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 (Υβριδική Διοργάνωση στο Αμφιθέατρο ΕΚΔΔΑ).

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Δ. Κατσιάνης συμμετείχε  την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, 13:00 – 14:00, στην  Στρογγυλή Τράπεζα με βασικό θεματικό τίτλο: «Το μέλλον της Ψηφιακής Υγείας και της Τεχνητής Νοημοσύνης» όπου παρουσίασε τη συνεισφορά της ΕΔΥΤΕ στον τομέα της Υγείας μέσα από επιλεγμένα έργα όπως την Aνάπτυξη νέου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” τονίζοντας τη συνδρομή του νέου υπερυπολογιστή στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Υγείας μέσω της ανάπτυξης μοντέλων που θα έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν οι ερευνητές και οι ΜμΕ (Μικρομεσαιες επιχειρήσεις) στον Δαίδαλο , το Μαχάων – Δικτυακές, Υπολογιστικές Υπηρεσίες και Υποδομές για Νοσοκομεία, για την παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας και το Elixir την ελληνική ερευνητική υποδομή για τη σιαχείριση και την ανάλυση δεδομένων στις βιοεπιστήμες . Παράλληλα παρουσίασε τις υπηρεσίες  Harmoni για την αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείριση του μεγάλου όγκου των απεικονιστικών δεδομένων που παράγουν τα νοσοκομεία και το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών μέσα από σύγχρονες, αξιόπιστες και φιλικές διαδικασίες που διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας  και τα κέντρα αίματος της χώρας.

Επίσης, κ. Κατσιάνης, ανέφερε ότι το μέλλον της ψηφιακής υγείας και της ΤΝ στην υγεία είναι γεμάτο προκλήσεις. Η ψηφιακή υγεία επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών, την πρόσβαση σε ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεϊατρικής και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη, από την άλλη, επιτρέπει την ανάλυση μεγάλων δεδομένων για την πρόβλεψη ασθενειών, την εξατομικευμένη ιατρική και τη βελτίωση της ακρίβειας των διαγνώσεων. Η συνδυαστική χρήση αυτών των τεχνολογιών αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά τον τομέα της υγείας, προσφέροντας πιο αποτελεσματικές και προσβάσιμες υπηρεσίες. Η ΕΔΥΤΕ ήδη βοηθάει προς αυτές τις κατευθύνσεις, επενδύοντας σε υποδομές και καινοτόμα έργα για τη χώρα που θα ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στις υγειονομικές υπηρεσίες. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών παραμένουν προτεραιότητες.

Σκοπός της συζήτησης της Στρογγυλής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ και online, ήταν η ανάλυση των προοπτικών και των στρατηγικών για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Υγείας.

Στη Στρογγυλή Τράπεζα έλάβαν μέρος οι κ.κ.:

  • Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αν. Υπουργός Υγείας
  • Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, Αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας
  • Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
  • Δημήτρης Κατσιάνης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
  • Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO, NOVA ICT | Public Sector & ICT Executive Director, NOVA
  • Κώστας Πετρόπουλος, CTO | Health Unit, IKnowHow

Το συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και με την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών φορέων όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), το HL7 Hellas και το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC).

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://digital-health.gr/