Συμμετοχή ΕΔΥΤΕ στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας συμμετέχει στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας, στις 26-28 Μαΐου, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας, στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα, πρακτικές και σύγχρονες τεχνικές στην μετάγγιση αίματος και θα γίνει διάλογος και ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων.

H EΔΥΤΕ συμμετέχει με ομιλία ενημέρωσης για τα έργα που υλοποιεί στον τομέα της Υγείας, το Σάββατο 27 Μαΐου 09:00 – 9:30 π.μ. με θέμα «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε Νοσοκομειακές Μονάδες & Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης αιμοδοσίας». 

Επιπλέον, οι συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις εξελίξεις σε διαθέσιμες και νέες υποδομές και υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ στον τομέα της Υγείας καθώς και για τα τρέχοντα έργα που διαχειρίζεται:

  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας
  • Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου
  • Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, «Μαχάων»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ