Τετραήμερο Σεμινάριο Εκπαίδευσης HellasQCI, στις 18-19 και 21-22 Σεπτεμβρίου

Το HellasQCI, έργο που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), ανακοινώνει ένα τετραήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης για ασφαλείς κβαντικές υποδομές επικοινωνίας.  Το σεμινάριο επικεντρώνεται στα συστήματα διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution – QKD), την κυβερνοασφάλεια και σε θέματα μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας (PostQuantum Cryptography – PQC).

Ημερομηνίες: 18-19 και 21-22 Σεπτεμβρίου 2023

Τοποθεσία: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Κοινό: Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας, επιστήμονες και μηχανικούς πληροφορικής, καθώς και για φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στην Ελλάδα που ασχολούνται στον τομέα των οπτικών και κβαντικών τεχνολογιών.

Η δωρεάν εκπαίδευση έχει ως στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες για την κατανόηση και την εφαρμογή τεχνικών κρυπτογράφησης αιχμής που βασίζονται στις αρχές της κβαντικής τεχνολογίας και του PQC.

Το τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία των: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και Space Hellas.  Η διοργάνωση γίνεται στο πλαίσιο του έργου HellasQCI (Quantum Communication Infrastructure for Greece), το οποίο συντονίζει η ΕΔΥΤΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής εδώ.

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου HellasQCI εδώ.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση μέσω του DIAVLOS GRNET’s livestream channel εδώ: https://diavlos.grnet.gr/event/e4266