Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) και εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) , φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την καλοκαιρινή περίοδο, στις 28/08/2023.  Οι επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν με σχετική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Δημητρίου Παπαστεργίου. Βάσει αυτης ορίστηκε, για δεύτερη συνεχή θητεία, στη θέση του Προέδρου ο Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίστηκε ο Δημήτριος Κατσιάνης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχοντας ως βάση την επιτυχημένη πορεία των εικοσιπέντε και πλέον ετών που χάραξε η εταιρεία και αξιοποιώντας την εμπειρία των τελευταίων τεσσάρων ετών, κατά τα οποία το έργο της εξελίχθηκε σημαντικά και στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας,  η ΕΔΥΤΕ προχωρά δυναμικά, στην ανάπτυξη συστημάτων, υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, ανοικτής επιστήμης, τεχνητής νοημοσύνης και μάθησης, την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις.

Μετά από Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προέκυψε η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσιάνης, Eπίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Διευθύνων Σύμβουλος: Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Μέλη:

  • Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Αντιπρύτανης,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής,  Αντιπρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Σάνδρα Κοέν, Καθηγήτρια Λογιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Διονύσιος Κοντογιώργης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • Ζήνων Μούσμουλας, Σύμβουλος Πληροφορικής, στέλεχος ΕΔΥΤΕ, Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων και Συνεργατών της Εταιρείας