Παγκόσμια Ημέρα Κβαντικών Τεχνολογιών (14 Απριλίου 2023): Συμμετοχή ΕΔΥΤΕ και HellasQCI

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κβαντικών Τεχνολογιών (14 Απριλίου 2023), το GÉANT (το πανευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο), διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τη συμμετοχή των NRENs (των Εθνικών Δικτύων Έρευνας και Τεχνολογίας), τα οποία θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους στον τομέα των κβαντικών επικοινωνιών, με σκοπό την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Η ΕΔΥΤΕ, λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για την Ελλάδα, και είναι ο συντονιστής του έργου HellasQCI, συμμετέχοντας στο online InfoSession. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα  παρουσιαστούν το εθνικό έργο Δικτύων Κβαντικής Επικοινωνίας και ο σχεδιασμός των δράσεών του. Αντίστοιχα, τα NRENs της Ιρλανδίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Κροατίας και Τσεχίας θα παρουσιάσουν τα εθνικά τους δίκτυα κβαντικών επικοινωνιών (NatQCIs).

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.

Γλώσσα παρουσιάσεων: Αγγλικά

Εγγραφή και Πρόγραμμα εδώ.