Υπηρεσίες

Υπηρεσία διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης μελών διιδρυματικών ερευνητικών κοινοτήτων Το RCIAM είναι μια υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης που επιτρέπει σε μέλη διιδρυματικών επιστημονικών κοινοτήτων να ...
Υπηρεσία Μονίμων αναγνωριστικών Η υπηρεσία αφορά στη διαχείριση των μόνιμων αναγνωριστικών. Ένα μόνιμο αναγνωριστικό είναι ένα μοναδικός αριθμός - ή μία μοναδική συμβολοσειρά (string) η ...
Ασύρματο δίκτυο περιαγωγής για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο ...
Δημιούργησε τη δική σου πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή σε δευτερόλεπτα Το ΕΔΥΤΕ παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), ...
Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς & δικτυακούς πόρους. Φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής. Η υπηρεσία ViMa παρέχει πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν ...
Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructure - AAI) του ΕΔΥΤΕ, επιτρέπει σε ...
Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις Για να δηλώνεις πάντα παρών. Η υπηρεσία e:Presence δίνει τη δυνατότητα σε μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας να πραγματοποιούν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις υψηλής ...
Υπηρεσία Ζωντανών Διαδικτυακών Μεταδόσεων Η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός παίρνει νέες διαστάσεις! Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ παρέχει άμεση πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής, ...
Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων Το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με την υπηρεσία TCS (Trusted Certificate Service) του GÉANT παρέχει στους ...
Φυσική διασύνδεση με το ΕΔΥΤΕ. Παραμετροποίηση λογικών συνδέσεων. Αριθμοδότηση IPv4/IPv6. H υπηρεσία αφορά την διασύνδεση των φορέων με το δίκτυο του ΕΔΥΤΕ σε επίπεδα 1 ...
Απόκτηση αριθμού αυτόνομου συστήματος. Ενεργοποίηση BGP με το ΕΔΥΤΕ. Από τον Ιούλιο του 1995, το ΕΔYΤE έχει αναλάβει από το RIPE τον ρόλο του Τοπικού ...