Δελτίο Τύπου: To ευρωπαϊκό έργο NI4OS-Europe ανακοινώνει Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων για την πρόσβαση σε πόρους του Νέφους Ανοικτής Επιστήμης

Τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, εξειδικευμένες εφαρμογές και αποθετήρια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που είναι πλέον διαθέσιμα στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης – EOSC, θα έχουν οι επιστήμονες της Ευρώπης για τη διεξαγωγή του ερευνητικού τους έργου, μέσω της Ανοικτής Πανευρωπαϊκής Πρόσκλησης του έργου «NI4OS-Europe – Εθνικές πρωτοβουλίες για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ευρώπη». Το NI4OS-Europe αποτελεί έργο-πυλώνα για την υλοποίηση του EOSC καθώς μεταξύ άλλων, συνεισφέρει σε αυτό την πλατφόρμα πόρων που διαθέτει, δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα πρόσβασης, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης, διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης ερευνητικών δεδομένων.

Οι όροι συμμετοχής και η διαδικασία αξιολόγησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του NI4OS-Europe, στον σύνδεσμο: https://ni4os.eu/access/opencall/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα Ελλάδος 19:00.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις αιτήσεις Ουκρανών ερευνητών.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια πρόσβασης θα είναι 6 μήνες για υπολογιστικές υποδομές και 8 μήνες για υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων.

H πλατφόρμα του NI4OS-Europe προσφέρει υπολογιστικούς πόρους (HPC Cloud), υπηρεσίες αποθήκευσης και δεδομένων, σύνολα δεδομένων, λογισμικό και εξειδικευμένες υπηρεσίες για συγκεκριμένες εφαρμογές που έχουν δοκιμαστεί ως προς το επίπεδο ετοιμότητάς τους πριν την ενσωμάτωσή τους στο ΕOSC, μέσα από εξειδικευμένα μοντέλα. Οι υπηρεσίες αυτές δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Έρευνας, βελτιώνοντας έτσι την επιστημονική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο NI4OS-Europe συντονίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι