Συνάντηση εργασίας ΕΔΥΤΕ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ανοικτής Επιστήμης στην Αθήνα, 15/9/2021

Glinos visit
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποδέχθηκε σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2021 στα γραφεία του τον Δρ. Κωνσταντίνο Γληνό, Επικεφαλής Τμήματος για την Ανοικτή Επιστήμη της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΔΥΤΕ ο Καθηγητής Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, ο κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ, o Δρ.. Ognjen Prnjat, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων Υποδομών ΕΔΥΤΕ, και άλλα στελέχη της εταιρείας.
Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πορεία υλοποίησης πρωτοβουλιών και δράσεων για την Ανοικτή Επιστήμη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud – EOSC). Ο Δρ. Γληνός αναφέρθηκε εκτενώς στο όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανοικτή Επιστήμη. Από την πλευρά της ΕΔΥΤΕ παρουσιάστηκε ο σημαντικός ρόλος του στην προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του συντονισμού και της συμμετοχής σε πλήθος ερευνητικών έργων και υπηρεσιών που προσφέρει.  Η ΕΔΥΤΕ είναι ο κύριος πάροχος ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα και πρωτοπόρος σε μια συντονισμένη προσπάθεια για ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσω του ευρωπαϊκού έργου NI4OS-Europe, που συντονίζει, υποστηρίζει ενεργά 15 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ένταξή τους στο EOSC, την δημιουργία Εθνικών Πρωτοβουλιών Ανοικτής Επιστήμης, καθώς και τη συμβολή τους στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του EOSC.
Η σημασία της Ανοικτής Επιστήμης αναγνωρίζεται και στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, στην οποία έχει ενταχθεί ως ένας από τους επιταχυντές του ψηφιακού μετασχηματισμού, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Βίβλος περιλαμβάνει κατευθυντήριες αρχές όπως την ενίσχυση των εθνικών ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών, τη διασύνδεσή τους με το EOSC, την Ανοικτή Πρόσβαση για επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και λογισμικό και την ενδυνάμωση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας με τα απαραίτητα προσόντα, ψηφιακές δεξιότητες και κίνητρα για την υιοθέτηση της Ανοικτής Επιστήμης σε εθνικό επίπεδο.
O Πρόεδρος της  ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής Στέφανος Κόλλιας, ανέδειξε τη συστηματική συνεργασία της ΕΔΥΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Ανοικτής Επιστήμης, λέγοντας πως «οι ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες για την έρευνα που προσφέρει η ΕΔΥΤΕ, αλλά και η τεχνογνωσία, η εμπειρία και οι ικανότητες των στελεχών της, έχουν καταστήσει την Ελλάδα αξιόπιστο εταίρο και υποστηρικτή των πρωτοβουλιών για την Ανοικτή Επιστήμη σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο αλλα και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ειδικότερα».
Ο επικεφαλής του Τμήματος για την Ανοικτή  Επιστήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δρ. Κωνσταντίνος Γληνός, ανέφερε ότι οι πρακτικές της Ανοικτής Επιστήμης θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επιστημονικής έρευνας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η ανοικτή επιστήμη είναι και καλύτερη  επιστήμη». Αναφέρθηκε επίσης στις προϋποθέσεις για το άνοιγμα της επιστήμης, δηλαδή την αναμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης έρευνας και ερευνητών και την ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων και υποδομών δεδομένων (π.χ. EOSC), ενώ συνεχάρη την ΕΔΥΤΕ για τις επιτυχίες του και τον πρωτοποριακό του ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιστήμης.
Ο Δρ. Ognjen Prnjat  αποδέχθηκε την τιμητική πρόσκληση να είναι ένας από τους εμπειρογνώμονες σε θέματα επιστημονικών υποδομών που συμμετέχουν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ομάδα εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη (Working group on Open Science) της Ομάδας των 7 (G7).
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι