[19/01/2018] Παρουσίαση Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας παρουσιάζει το έργο ΗΦΑΙΣΤΟΣ σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.30 στην αίθουσα “Γαλάτεια Σαράντη” του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, στο Μαρούσι.
Το έργο “ΗΦΑΙΣΤΟΣ: εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας” αφορά παρεμβάσεις στις δικτυακές υποδομές όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για τη στοχευμένη αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τους. Αποβλέπει στην ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση της πρόσβασης των ιδρυμάτων σε ψηφιακές υποδομές μεγάλης κλίμακας, καθώς και στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου. Η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας με το δίκτυο ΕΔΕΤ καθώς η βελτίωση των δυνατοτήτων του ακαδημαϊκού – ερευνητικού προσωπικού για συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες και αντίστοιχες προηγμένες υποδομές έρευνας και καινοτομίας διεθνώς, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του έργου, σε συνάρτηση με τη μείωση του διαχειριστικού κόστους με την απλοποίηση διαδικασιών και την υιοθέτηση των βέλτιστων οικονομιών κλίμακας και σκοπού.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ του ΕΔΕΤ: https://diavlos.grnet.gr/event/e1002

screen-shot-2018-01-18-at-12-21-25
[/blox_text]

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.30 Προσέλευση
11.00 Καλωσόρισμα Π. Τσανάκας, Πρόεδρος ΕΔΕΤ
11.05 Χαιρετισμοί (έχουν προσκληθεί):Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, ‘Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΓιώργος Αγγελόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & ΘρησκευμάτωνΒασίλης Μαγκλάρας, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & ΤαχυδρομείωνΒασίλειος Γογγολίδης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και ΤεχνολογίαςΑγγελική Φέτση, ΕΠΑνΕΚ
11.35 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας: περιβάλλον ανάπτυξης σύγχρονων ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών Π. Τσανάκας, ΕΔΕΤ
11.45 Πράξη ΗΦΑΙΣΤΟΣ: εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας Χ. Τζιουβάρας, ΕΔΕΤ
12.05 H ευρωπαϊκή διάσταση της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ.Η εμπειρία από το Πανεπιστήμιο Ulm (VC) Α. Σεβαστή, ΕΔΕΤS. Wesner, Ulm University
12.30 Η σπουδαιότητα των ηλεκτρονικών υποδομών στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ανάγκες, συνέργειες και προκλήσεις. Λ. Μεράκος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
12.40 Σ. Γκρίτζαλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
12.50 Σ. Μαυράκος, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
13.00 Π. Αργυράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
13.10 Π. Τσακαλίδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
13.20 Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα)
13.50 – 15:00 Q & A – Ανοιχτή συζήτηση Προεδρεύων: Π. Τσανάκας
[/blox_column][/blox_row]