Διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί της υπ’ αρ. πρωτ. 6169/ΑΣ/29.04.2024 (Ορθή επανάληψη της 5566/ΑΣ/19.04.2024) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Στους ακόλουθους συνδέσμους (Διευκρινίσεις-Τμήμα 1) και (Διευκρινίσεις -Τμήμα 2) μπορείτε να βρείτε διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε ερωτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων για την Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων, σε δύο (2) τμήματα για την «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».