Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τέσσερα (4) τμήματα για την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 23 Οκτωβρίου 2023 έως 07 Νοεμβρίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τέσσερα (4) τμήματα για την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI»