Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης για το ΥΕ4 «Προμήθεια νέου σύγχρονου δικτυακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιού» της Πράξης «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 11 Ιουλίου 2023 έως 26 Ιουλίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης του ΥΕ4 «Προμήθεια νέου σύγχρονου δικτυακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιού» της Πράξης «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας».