Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ανοικτά Δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της, από 4 Απριλίου 2023 έως 19 Απριλίου 2023, Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ανοικτά Δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας».