Απολογισμός ημερίδας για την τεχνολογία blockchain και τις εφαρμογές της στη Δημόσια Διοίκηση, σε φορείς και επιχειρήσεις.

Στις 10/3/2023 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα με θέμα “Synergies for the future: The European Blockchain Services Infrastructure and the European Digital Innovation Hubs”.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELEDGER (Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure) και τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB. Σκοπός της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν η τεχνολογία blockchain και οι εφαρμογές της στη Δημόσια Διοίκηση, τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Μέλη της ελληνικής κοινότητας blockchain, στελέχη φορέων και υπηρεσιών, επιχειρήσεων και πολίτες ενδιαφερόμενοι για σχεδιασμό και δημιουργία υπηρεσιών με τεχνολογίες blockchain, καθώς και μέλη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων των κλάδων της τεχνολογίας και επιστήμης, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις και συμμετείχαν στην συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ AE,  Α. Κακαρούντας, με ειδική αναφορά στις καινοτόμες δράσεις τεχνολογίας της ΕΔΥΤΕ και ο Δ/νων σύμβουλος του Εlevate Greece M. Δρίτσας, ο οποίος μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο μητρώο καινοτόμων επιχειρήσεων και στις συνέργειες με τον κόμβο καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε θεματολογία σχετική με τις τεχνολογίες blockchain, παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Εκπρόσωποι καινοτόμων επιχειρήσεων και φορέων παρουσίασαν το ευρύτερο οικοσύστημα που δύναται να αξιοποιήσει υποδομές blockchain, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες για κλάδους της οικονομίας με εφαρμογή στην αγροδιατροφή και την υγεία, στον τουρισμό και τις μεταφορές, στον πολιτισμό και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.  Επιπλέον, συνεργάτες από τις χώρες της Κύπρου, των Βάσκων, καθώς και από την ευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών blockchain – EBSI και την ελληνική συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα τεχνολογιών blockchain, παρουσίασαν την σχετική διεθνή εμπειρία τους. Τέλος, μέσω των παρουσιάσεων και ανοιχτής συζήτησης που ακολούθησε για τις τεχνολογίες blockchain, αναδείχθηκε η ανάγκη σχεδιασμού εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα τεχνολογίας που μπορεί να εφαρμοστεί στην χώρα, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΒΕΑ και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες