Ημερίδα με θέμα “Synergies for the future: The European Blockchain Services Infrastructure and the European Digital Innovation Hubs”

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB διοργανώνουν στις 10 Μαρτίου 2023 την ημερίδα με θέμα “Synergies for the future: The European Blockchain Services Infrastructure and the European Digital Innovation Hubs” στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν η τεχνολογία blockchain και οι εφαρμογές της στη Δημόσια Διοίκηση, φορείς και επιχειρήσεις.  Θα συζητηθούν οι ευκαιρίες αξιοποίησης της ευρωπαϊκής υποδομής υπηρεσιών blockchain (European Blockchain Services Infrastructure, EBSI).  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για περιπτώσεις χρήσεις τεχνολογιών blockchain που έχουν αξιοποιηθεί αντίστοιχα στους ευρωπαϊκούς κόμβους καινοτομίας (EDIHs-European Digital Innovation Hubs Network).

 Η ημερίδα απευθύνεται:

  • στα μέλη της ελληνικής κοινότητας blockchain που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών στην ευρωπαϊκή υποδομή EBSI
  • σε στελέχη φορέων και υπηρεσιών, επιχειρήσεις και πολίτες που ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό και τη δημιουργία υπηρεσιών, με τεχνολογίες blockchain,
  • σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς κλάδων τεχνολογίας και επιστήμης.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει εισαγωγή στο EBSI, τη διαδρομή του έως σήμερα και τη μελλοντική εξέλιξή του, θα παρουσιαστούν οι υπάρχουσες περιπτώσεις χρήσεις (use cases) τεχνολογιών blockchain στο EBSI, όπως και επερχόμενα πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας (Large Scale Pilots) που ξεκινούν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα Digital Decade, οι στόχοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2023, και το σχέδιο για την καταγραφή της ψηφιακής ωριμότητας και την ανάδειξη τεχνολογικών προκλήσεων στο Δημόσιο Τομέα που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του κόμβου GR digiGOV-innoHUB.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELEDGER (Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure) και τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB.

Πρόγραμμα εκδήλωσης εδώ