Δελτίου Τύπου: Έναρξη Κόμβου Καινοτομίας «GR digiGOV-innoHUB» για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Ανάπτυξη ψηφιακών Δημόσιων υπηρεσιών νέας γενιάς, με αξιοποίηση τεχνολογιών AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud, High Performance Computing και ανοιχτών προτύπων.

Δεκαέξι κορυφαίοι Δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια ανά την Ελλάδα, με άριστη τεχνογνωσία και καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB. Ο Κόμβος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Δημόσιων υπηρεσιών νέας γενιάς για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud και High Performance Computing, με ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα.

Με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2023 και διάρκεια 36 μήνες, ο Κόμβος θα λειτουργήσει ως περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών, ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλών πρακτικών για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στον Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα του έργου, για την ταχεία ανάπτυξη αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών λύσεων που θα συμβάλλει στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων.

H πρώτη συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η στρατηγική για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών: «Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα είναι αναγκαία συνθήκη για να συνεχιστεί με την ίδια δυναμική ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Η ίδρυση του GR digiGOV-innoHUB, που θα συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, θα συμβάλει καθοριστικά με αιχμή την καινοτομία και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών, ευνοεί το «επιχειρείν», στηρίζει την κοινωνική ευημερία και έχει συνολικά προστιθέμενη αξία στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθ. Στέφανος Κόλλιας, ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά και μεγάλες προσδοκίες αρχίζει σήμερα το ταξίδι Καινοτομίας με τον Κόμβο GR digiGOV-innoHUB που καθοδηγούμε ως ΕΔΥΤΕ και Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την συνεχή υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις για την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή εποχή της Δημόσιας Διοίκησης, με επίκεντρο και προς όφελος των συμπολιτών μας».

Το έργο συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγμένων πληροφοριακών υπηρεσιών, συστημάτων και υποδομών.

Ιδρυτικοί φορείς του Κόμβου είναι επίσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, τα ερευνητικά κέντρα ΑΘΗΝΑ και ΕΠΙΣΕΥ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, καθώς επίσης τα Πανεπιστήμια Ιονίου, Αιγαίου, Κρήτης, Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο οι οποίοι θα συνεισφέρουν με τεχνογνωσία και επιστημονική μεθοδολογία στους σκοπούς του κόμβου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Digital Europe – grant agreement no.101083646- και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση: digigovinnohub.gr Social media: Twitter: digiGOVinnoHUB, Facebook: GR digiGOV-innoHUB, LinkedIn: GRdigiGOV innoHUB, Mastodon: https://techhub.social/ @GRdigiGOVinnoHUB, Instagram: gr.digigov.innohub, YouTube: GRdigiGOVinnoHUB