Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε πέντε (5) τμήματα για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται:

Α) οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο και

Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα και μετά από επικοινωνία με τις δύο ομοσπονδίες ΚΤΕΛ της χώρας, το αντικείμενο της παρούσας χωρίζεται σε 5 τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας για κάθε μια ομάδα ΚΤΕΛ. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιήθηκε διότι τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ομάδων αυτών των ΚΤΕΛ παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα τμήματα είναι τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ 1:

ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.
ΚΤΕΛ Άνδρου ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε. ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.
ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ Δ.Ε.Σ.ΡΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.

 

ΤΜΗΜΑ 2:

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ  Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΤΕΛ Ροδόπης Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΤΕΛ Ρόδου Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΤΕΛ Κω Α.Ε. ΚΤΕΛ Σαλαμίνας
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ ΚΤΕΛ Μυκόνου Α.Ε.

 

ΤΜΗΜΑ 3:

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ AE
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.
ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.

 

ΤΜΗΜΑ 4:

ΚΤΕΛ Πρέβεζας A.E. ΚΤΕΛ Κοζάνης A.E.
ΚΤΕΛ Έβρου A.E. ΚΤΕΛ Χαλκιδικής A.E.

 

ΤΜΗΜΑ 5:

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: τριακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (360.840,00€) – (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 291.000,00€, ΦΠΑ: 69.840,00€).

Ειδικότερα, για το Τμήμα 1: € 105.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 25.200,00

Για το Τμήμα 2: € 72.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 17.280,00

Για το Τμήμα 3: € 48.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 11.520,00

Για το Τμήμα 4: € 12.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 2.880,00

Για το Τμήμα 5: € 3.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 720,00

Δικαίωμα προαίρεσης (συνολικά για όλα τα τμήματα): € 51.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 12.240,00

Η διάρκεια της Σύμβασης για ένα έκαστο τμήμα ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 14.02.2023 και ώρα 12:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα/ αιτήματα σχετικά με την Διακήρυξης του διαγωνισμού.