Συμμετοχή EΔΥΤΕ στο FOSSCOMM, 18 – 20 Νοεμβρίου

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετέχει στο FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting), το ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα. 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 1820 Νοεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική στη Λαμία, και υποστηρίζεται οργανωτικά από 2 IEEE Student Branches του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΛΛΑΚ).

Απευθύνεται σε προγραμματιστές, φοιτητές και γενικά σε όποιους ενδιαφέρονται για το Open Source και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες ανεξαρτήτως του γνωστικού τους υποβάθρου.

Η  ΕΔΥΤΕ συμμετέχει με ομιλία του Δ. Μητρόπουλου, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Προηγμένων Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών, ΕΔΥΤΕ, με θέμα: “Operating Digital Public Services with OSS”, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου, 13:30–14:15, στο Room II. Επίκεντρο της ομιλίας θα είναι η αξιοποίηση του ανοιχτού λογισμικού για τη λειτουργία των υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης στις υποδομές ΕΔΥΤΕ, με αξιοπιστία και ασφάλεια.

Οι ομιλίες θα μεταδίδονται μέσω YouTube

Πρόγραμμα συνεδρίου:  

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.