1η Τριμερή Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, στις 09:30π.μ. (ΕΕΤ)  την 1η Τριμερή Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα (EOSC tripartite event | Greece). 

Η συνάντηση είναι μέρος ευρύτερης πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο συν-διαμόρφωσης του μέλλοντος του EOSC, το οποίο, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και ακολουθεί το παράδειγμα αντίστοιχων τριμερών συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. 

Στόχος της συνάντησης είναι να γίνουν οι πρώτες «συστάσεις» των κύριων συντελεστών του EOSC (EOSC Association, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EOSC Steering Board) με εκπροσώπους της εθνικής επιστημονικής κοινότητας (πολιτική ηγεσία, οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας, οργανισμοί ΕΤΑΚ, κ.λπ.) προκειμένου να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο EOSC, την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη, το ρόλο των εθνικών επιστημονικών υποδομών και την υιοθέτηση πρακτικών Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση έχει προσκληθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού EOSC (EOSC-Association), της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ), και οι εθνικοί εκπρόσωποι στο EOSC Steering Bord (SB), καθώς και σημαίνοντες εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων, φορέων και πανεπιστημίων και εν γένει της κοινότητας Ανοικτής Επιστήμης της χώρας.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης. ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ Ζωντανών Μεταδόσεων της ΕΔΥΤΕ εδώ.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.