1η Συνάντηση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ) με τη συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ

εκδήλωση twitter (13)

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) συμμετέχει με ενεργό ρόλο στην «Ελληνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη  – ΕΠΑΕ» / «Hellenic Open Science Initiative – HOSI», η οποία συστάθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022 από 13 κορυφαίους ελληνικούς φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με σκοπό τη συντονισμένη και συμμετοχική υλοποίηση πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα και την φροντίδα της επίσημης εθνικής συμβολής και εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud – EOSC).

Στις  28 Ιουνίου 2022 έλαβε χώρα η 1η συνάντηση της ΕΠΑΕ, με σκοπό να οριστούν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Η διαδικασία εκλογής διεξήχθη με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με διαχειριστή της διαδικασίας τον κο Τιμοκράτη Καραμήτρο (Hellenic Pasteur Institute), μεταξύ 28 & 29 Ιουνίου 2022 με μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής την κα Δήμητρα Κονδύλη (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ) και τον κο Γιώργο Κωτούλα (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ).

Τα αποτελέσματα εκλογής της Οργανωτικής Επιτροπής ανέδειξαν ως Πρόεδρο τον κο Σπύρο Αθανασίου (Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ) και τον κο Κωνσταντίνο Κουμάνταρο (Επικεφαλής του Τμήματος  Στρατηγικής Ευρωπαϊκών Έργων και Προετοιμασίας Προτάσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων Υποδομών ΕΔΥΤΕ) ως Αντιπρόεδρο, ενώ για τη Γραμματεία έγινε αποδεκτή η μοναδική υποψηφιότητα εκ μέρους της κας Λίας Ολλανδέζου (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ΣΕΑΒ).

Τέλος, κατά τη διάρκεια της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η πραγματοποίηση έκτακτης ΓΣ σε σύντομο χρονικό διάστημα, με σκοπό την αποδοχή νέων μελών και την άμεση εκκίνηση των δράσεων της πρωτοβουλίας.

 

Πληροφορίες για την Ίδρυση της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ)