Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει σε δύο Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας

 

εκδήλωση twitter (13)

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.) αναδείχθηκε ως ο ελληνικός φορέας με το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας που αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη δημιουργία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHs).

Η ΕΔΥΤΕ, φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετέχει σε δύο κόμβους, οι οποίοι προκρίθηκαν με υψηλή βαθμολογία στην διαδικασία αξιολόγησης: α. Ως βασικός εταίρος και συντονιστής  στον  Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας GR digiGOV – innoHUB που στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις προηγμένες  Ψηφιακές  Τεχνολογίες (AI,  mobile Internet, 5G, HPC, IoT, Cloud), καθώς και β. στον Κόμβο SmartAttica, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» και αντικείμενο την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών, του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Οι κόμβοι θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες- και φορείς του Δημοσίου Τομέα στην ψηφιακή τους μετάβαση, παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, καθώς και πιλοτικά έργα που θα υλοποιούνται με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό στο πλαίσιο της δράσης «δοκιμών πριν από την επένδυση» (“test before invest”). Επιπλέον, θα παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Η συμμετοχή στους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας θα ενισχύσει περαιτέρω τη συμβολή της ΕΔΥΤΕ στη δημιουργία υπηρεσιών της ψηφιακής διακυβέρνησης και θα συνεισφέρει στην ευρύτερη ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: