Η ΕΔΥΤΕ συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «eLearning – eCreativity 2022: Ο Οδυσσέας στη χώρα του διαδικτύου»

Η συμμετοχή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «eLearning – eCreativity 2022: Ο Οδυσσέας στη χώρα του διαδικτύου» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σηματοδότησε την διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορέων στον τομέα της ανάπτυξης των Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 3-5 Ιουνίου στο Ρέθυμνο,  έγινε απονομή τιμητικής πλακέτας στον Πρόεδρο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Καθ. ΕΜΠ, Σ. Κόλλια από τον κ. Π. Αναστασιάδη, Καθ. Δια Βίου και Εξ αποστάσεως μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ, για τη σημαντική και διαχρονική συνεισφορά της ΕΔΥΤΕ στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στο συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ και πραγματοποιήθηκαν κεντρικές ομιλίες από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων κας Ευγενίας Λόκανα και κας Κατερίνας Κυπριανού με θέμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων και Ψηφιακής Παιδείας, Πρωτοβουλία: Ψηφιακή Πολιτειότητα Παιδιών» 

Η συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο συνέδριο επισφράγισε τη συνέχιση της επιτυχούς συνεργασίας που έχει ξεκινήσει η Διεύθυνση Ψηφιακών Ικανοτήτων με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Πολιτειότητα Παιδιών» καθώς και στην από κοινού υποβολή Ευρωπαϊκών Προτάσεων για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) και το Χαμόγελο του Παιδιού.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τις βιντεοσκοπήσεις των ομιλιών της Ε. Λόκανα και Κ. Κυπριανού, του χαιρετισμού και της βράβευσης του Σ. Κόλλια.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eLearning eCreativity 2022. Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΔΥΤΕ, Καθ. ΕΜΠ, Σ. Κόλλια.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eLearning eCreativity 2022. Βράβευση του Προέδρου της ΕΔΥΤΕ, Καθ. ΕΜΠ, Σ. Κόλλια.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eLearning eCreativity 2022. Ομιλία της Ε. Λόκανα, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eLearning – eCreativity 2022. Ομιλία της Κ. Κυπριανού, Υπεύθυνη Πρωτοβουλιών και Δράσεων Ενημέρωσης, Επικοινωνίας  και Ευαισθητοποίησης για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων.