Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα eLearning – eCreativity 2022 «ο Οδυσσέας στη χώρα του διαδικτύου»

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετέχει  3-5 Ιουνίου στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα eLearning – eCreativity 2022 «ο Οδυσσέας στη χώρα του διαδικτύου».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) και το Χαμόγελο του Παιδιού και θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου.

Το συνέδριο έχει ως στόχο μέσω των ομιλιών και των εργαστηρίων που το πλαισιώνουν να αναδείξει τη δημιουργικότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η ΕΔΥΤΕ ως φορέας συνδιοργάνωσης συμμετέχει με χαιρετισμό του Προέδρου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. & Καθ. ΕΜΠ, Σ. Κόλλια καθώς και με κεντρικές ομιλίες της κα. Ε. Λόκανα, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων και της κα. Κ. Κυπριανού, Υπεύθυνη Πρωτοβουλιών και Δράσεων Ενημέρωσης, Επικοινωνίας  και Ευαισθητοποίησης για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων, με θέμα: “Η Ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων και η Ψηφιακή Παιδεία: Η Πρωτοβουλία της Ψηφιακής Πολιτειότητας των παιδιών”.

Η  συγκεκριμένη συνεργασία της ΕΔΥΤΕ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει οικοδομηθεί στην δημιουργία προγράμματος για την ψηφιακή πολιτειότητα παιδιών και στην προοπτική ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας με την καλλιέργεια μιας ολιστικής αντίληψης εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικώνγονέωνκηδεμόνωνεθελοντών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας των παιδιών με στόχο τη δημιουργία «Κοινοτήτων Μάθησης».

Περισσότερες Πληροφορίες:

ΨΑΠΨΗΦΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ (42)