Κοινό Δελτίο Τύπου: Υπογραφή τριμερούς συμφωνίας για τη δημιουργία και λειτουργία Νέου Κέντρου Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην Κρήτη

Kοινό Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET)

Νέο βήμα στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελεί η υπογραφή Τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη δημιουργία νέου «πράσινου» «Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων, Επιστημονικών Υπολογισμών και Ευφυούς Εξειδίκευσης «Κνωσός»» της ΕΔΥΤΕ στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο της κατανομής των δημοσίων υπολογιστικών «νεφών», η ΕΔΥΤΕ έχει οριστεί υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Νέφους για τον Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud),  φιλοξενεί δε ήδη σημαντικό μέρος του RE-Cloud στο υφιστάμενο Κέντρο Δεδομένων στην Κνωσό.  Η ΕΔΥΤΕ έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί, σε χώρους που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Κνωσού στο Ηράκλειο, κέντρο δεδομένων τροφοδοτούμενο από ενέργεια παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά.

Εκεί λειτουργούν και υποστηρίζονται από την ΕΔΥΤΕ ψηφιακές υπηρεσίες για τα νοσοκομεία της χώρας, εκσυγχρονίζοντας την αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων στον τομέα της υγείας και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών συνολικά.  Επιπλέον η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει ενεργά και διαθέτει καθημερινά τις απαραίτητες ψηφιακές υπηρεσίες, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων σε Data Centers και επιστημονικούς υπολογισμούς απαραίτητα για την λειτουργία της εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα αίματος και από άλλους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας την συνολική εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και συντελώντας στην ψηφιακή αναβάθμισή τους ανά την επικράτεια. Το νέο κέντρο δεδομένων, επιπρόσθετα της πλήρους κάλυψης των αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης για υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, θα λειτουργήσει και ως «Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων Κρήτης» προσφέροντας τις ως άνω υπηρεσίες και σε φορείς της περιφέρειας προς αμοιβαίο όφελος και από κοινού χρηματοδότηση.

Η εγκατάσταση και λειτουργία  του νέου Κέντρου Δεδομένων αποτελεί σημείο αναφοράς και επίκεντρο για όλη την Ελλάδα, συντελεί δε στην αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών. Η αξιοποίηση και γενικότερη ενδυνάμωση του συσσωρευμένου τεχνολογικού αποθέματος σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, θα λειτουργήσει ως παράδειγμα αποκεντρωμένης τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και ως αναπτυξιακό εργαλείο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα. Θα αναδειχθούν παράλληλες πρωτοβουλίες που σκοπό θα έχουν την αξιοποίηση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης των νέων υποδομών και υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσα από δράσεις με λειτουργικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο αλλά και θετική τεχνολογική και κοινωνική επίδραση.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός του νέου Κέντρου Δεδομένων, θα προσφέρει «πράσινες» λύσεις στη λειτουργία του, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής ΕΜΠ Στέφανος Κόλλιας, δήλωσε: «Η δημιουργία του νέου Κέντρου Δεδομένων αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της ΕΔΥΤΕ για δημιουργία, υποστήριξη, επέκταση και λειτουργία υφιστάμενων και νέων υποδομών κέντρων δεδομένων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με παράλληλη υποστήριξη της λειτουργίας τους με “πράσινη” ενέργεια, και στην συγκεκριμένη περίπτωση ενέργεια παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά, μειώνοντας σημαντικά το δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης εκπομπής αερίων θερμοκηπίου CUE (Carbon Usage Effectiveness). Η γεωγραφική του θέση με τις μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας ευνοούν την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών και το καθιστούν ένα ακόμη επιτυχημένο εγχείρημα της ΕΔΥΤΕ, επεκτείνοντας την πολυετή επιτυχημένη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη δημιουργία και λειτουργία υποδομών με περιβαλλοντική βιωσιμότητα και με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης».

Ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΔΥΤΕ, Κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Νεκτάριος Κοζύρης δήλωσε: «Μέσω των κέντρων δεδομένων της, η ΕΔΥΤΕ λειτουργεί καθημερινά πλείστες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και παρέχει υπολογιστικούς πόρους για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Το νέο κέντρο δεδομένων με πράσινο ενεργειακό αποτύπωμα, επεκτείνει σημαντικά το υπάρχον κέντρο στην Κνωσό. Εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των δημόσιων ψηφιακών υποδομών της χώρας μέσω του ταμείου ανάκαμψης,  ως δράση της βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το υπολογιστικό νέφος της ΕΔΥΤΕ επεκτείνεται και ενδυναμώνει τα πολλαπλά σημεία παρουσίας του με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης».

Ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής, Γεώργιος Κοντάκης δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με την πολύχρονη συνεργασία του με την ΕΔΥΤΕ είναι αποδεδειγμένα αρωγός στην από κοινού προσπάθεια της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό του τομέα της Υγείας. Η επέκταση της συνεργασίας αυτής ενδυναμώνει την κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου Κρήτης τόσο σε Περιφερειακό όσο και Εθνικό επίπεδο και το τοποθετεί στην αιχμή της τεχνολογίας από πλευράς υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης με τις πολύπλευρες δράσεις ανάπτυξης της Κρήτης, τις οποίες έχει υλοποιήσει αλλά και αυτές που έχει σχεδιάσει αποσκοπεί στην ανάπτυξη, την αειφορία αλλά και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος της κοινωνίας.  Στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια ανάπτυξης νέου Κέντρου Δεδομένων, τροφοδοτούμενου από νέο Φωτοβολταϊκό σύστημα, και  θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που θα αναπτύξει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα φιλοξενηθούν στο νέο κέντρο δεδομένων για να ενισχύσει   τις   υποδομές της για  το  πέρασμα στην ψηφιακή διακυβέρνηση.  Μέσα από το Κέντρο Δεδομένων επιβεβαιώνεται η στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας για τη μετατροπή της Κρήτης σε ένα πανευρωπαϊκό κόμβο έρευνας και καινοτομίας και την καθιέρωση του νησιού ως επιχειρηματικής και καινοτόμας ζώνης διεθνών προδιαγραφών».

Περισσότερες Πληροφορίες

 DATA_CENTER_CRETE (13)DATA_CENTER_CRETE (8)DATA_CENTER_CRETE (9)DATA_CENTER_CRETE (7)DATA_CENTER_CRETE (6) DATA_CENTER_CRETE (5)DATA_CENTER_CRETE (4)