Αποτίμηση Εκδήλωσης 4/5/2022 : « «Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας: Οι Γυναίκες σε θέσεις Ευθύνης και Ηγεσίας»της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece»

WomenInTechFbInstaLinkedInApr2022_LinkedinApotimisi

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 4/5/2022 η δεύτερη εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece». 

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece», διοργάνωσε την δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα «Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας: Οι Γυναίκες σε θέσεις Ευθύνης και Ηγεσίας» με στόχο την ανάδειξή των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις και ηγετικούς ρόλους  στον τομέα της Τεχνολογίας.  Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 561 ενδιαφερόμενοι.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λ. Χριστόπουλου, τη Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Κ. Γούλα και την Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων ΕΔΥΤΕ, Ε. Λόκανα.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η συνιδρύτρια του οργανισμού Women On Top και συγγραφέας, κα Στέλλα Κάσδαγλη, ενώ ακούστηκαν οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες γυναικών που έχουν διακριθεί σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας στο τομέα της Τεχνολογίας:  Κ. Σγουροπούλου, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Ν. Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ, Γ. Παπαρίδου, Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), Κ. Πραματάρη, αν. καθηγήτρια ΟΠΑ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,  και partner της Uni.fund,  και Π. Μισθού,  Καθηγήτρια Πληροφορικής και Μαθηματικών, MSc. MEd., STEM coach & mentor.

Ακολουθεί η σύνοψη των συμπερασμάτων:

  • Οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Ένα στοιχείο, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη λήψη πρωτοβουλιών και είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, είναι πως οι πρώτοι προγραμματιστές δεν ήταν άντρες αλλά γυναίκες, όπως για παράδειγμα η Grace Hopper η μητέρα της γλώσσας προγραμματισμου COBOL.
  • Σήμερα, η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας, κρίνεται πως θα έχει σημαντικά οφέλη στην παγκόσμια οικονομία, καθώς σύμφωνα με εκτίμηση της ΜcKinsey, θα επιφέρει 13 τρισ. δολάρια.  Παράλληλα θα καταστεί αναγκαίο οι γυναίκες να ασχοληθούν με τις τεχνολογίες καθώς την επόμενη δεκαετία το 80% των θέσεων εργασίας θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες.
  • Στον τομέα της Τεχνολογίας, παρά την ραγδαία αύξηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 25% των θέσεων, ενώ αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας.Παρατηρείται επίσης ανισότητα στις αμοιβές, καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι γυναίκες αμείβονται 15% λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες.
  • Οι γυναίκες που έχουν ενταχθεί στον τομέα της τεχνολογίας συμβάλλουν στη βελτίωση στα θέματα ισότητας των φύλων, στην ανάδειξη και αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και στην ανατροπή των στερεοτύπων. Έτσι το έμφυλο χάσμα που αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες φαίνεται να μειώνεται. 
  • Οι λόγοι που συντελούν στην ανισότητα και την παρουσία του ψηφιακού έμφυλου χάσματος είναι πολυδιάστατοι και ο τρόπος για να μειωθεί δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντος. Ένας βασικός μοχλός για την επίτευξη της αύξησης των γυναικών και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης και ηγεσίας στην τεχνολογία είναι η εκπαίδευση από μικρή ηλικία. Τα έμφυλα στερεότυπα διαμορφώνονται από την παιδική  ηλικία.  Είναι απαραίτητη η ενθάρρυνση των κοριτσιών να ξεκινήσουν από μικρή ηλικία την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Επίσης, η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην άρση του στερεότυπου που δημιουργεί στη γυναίκα το δίπολο «οικογένεια ή καριέρα». Αντί να τίθεται το ζήτημα της επιλογής or, πρέπει να συζητάμε με όρους more
  • Η δια βίου μάθηση είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας, οι οποίες λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων δεν έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. 
  • Τέλος, για την ενεργή ενίσχυση των γυναικών και την αύξηση του ποσοστού τους σε θέσεις ευθύνης, είναι σημαντικό να διαμορφωθούν άξονες δράσης τόσο σε θεσμικό επίπεδο από δημόσιους και εκπαιδευτικούς φορείς όσο και από τον ιδιωτικό τομέα  αλλά και από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Για την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στα επαγγέλματα και στις θέσεις ευθύνης στον τομέα της τεχνολογίας είναι σημαντική η θέσπιση θεσμικών μέτρων και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων με τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με τη διαμόρφωση ανοιχτής εταιρικής κουλτούρας με στόχο την προσωπική εξέλιξη της κάθε γυναίκας σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Χρήσιμο Υλικό: