Δελτίο Τύπου: Επεκτείνεται ο Εθνικός Υπερυπολογιστής HPC-ARIS καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες για έρευνα μεγάλων δεδομένων.

Κοινό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET

Η Περιφέρεια Αττικής και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την  Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014.2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3,8 εκ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε δύο έτη.

Η σχετική απόφαση ένταξης του έργου υπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΔΥΤΕ Αριστείδη Σωτηρόπουλου, της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόση, του Project Manager της ΕΔΥΤΕ και υπεύθυνο του έργου Ά. Τράκο και υπηρεσιακών στελεχών.

Δεδομένης της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης σε υπολογιστική ισχύ, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α΄)» θα επεκτείνει το υφιστάμενο υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων στο κέντρο Δεδομένων στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ανέπτυξε και λειτουργεί, από το 2015, το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC) στην Ελλάδα με την ονομασία ARIS (Advanced Research Information System), το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ερευνητών με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ταχύτητα εκτέλεσης υπολογισμών, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη που δεν καλύπτουν οι απλοί υπολογιστές. Εδώ και επτά χρόνια, το υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, υποστηρίζοντας επιστημονικές εφαρμογές ευρείας κλίμακας. Το ποσοστό χρήσης του έφτασε το 100% σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του, ενώ η μέση ετήσια χρήση των πόρων του ξεπερνά το 94%. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μέχρι σήμερα, έχουν αποδοθεί 650 εκατομμύρια core ώρες (ώρες υπολογιστικής επεξεργασίας) σε 880 ερευνητικά έργα στην Ελλάδα.

Ο νέος ισχυρότερος υπερυπολογιστής που θα προκύψει θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών ευρείας κλίμακας, κυρίως σε τομείς της επιστήμης όπως: της επιστήμης υλικών, της χημείας-βιοχημείας, της κλιματολογίας, της  μετεωρολογίας, της μηχανικής μάθησης και της μηχανικής των ρευστών.

Μετά την υπογραφή πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δηλώσεις:

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

«Βασική προτεραιότητα μας στο πλαίσιο του ψηφιακού στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής είναι η στήριξη κάθε ερευνητικής και τεχνολογικής προσπάθειας που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο και την ενίσχυση του ακαδημαϊκού έργου. Με την απόφαση που υπεγράφη σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έρχεται να συμβάλει και να ενισχύσει την εθνική προσπάθεια επέκτασης και αναβάθμισης του υπερυπολογιστή μέσω του οποίου υποστηρίζονται επιστημονικές εφαρμογές που σχετίζονται με τομείς της επιστήμης, όπως η μετεωρολογία, η μηχανική μάθηση και η βιοχημεία κ.α.. Με τους συνεργάτες μας,  την Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόση, συμβάλλουμε έμπρακτα και με σταθερά βήματα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στη δημιουργία της «ψηφιακής Περιφέρειας» με κεντρικό στόχο την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πολίτη. Αποφάσεις, όπως η σημερινή, όχι μόνο συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά βοηθούμε και να επιταχυνθεί το έργο των εθνικών ερευνητικών μας ομάδων».

 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Αριστείδης Σωτηρόπουλος

«Η επιτυχία του υπολογιστικού συστήματος ARIS οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για μεγάλη υπολογιστική ισχύ στην υποστήριξη ερευνητικών έργων μεγάλων δεδομένων και στη συνεχόμενη υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η ΕΔΥΤΕ, με την υπογραφή της συγκεκριμένης απόφασης επέκτασης και αναβάθμισης του HPC ARIS, θα διπλασιάσει ουσιαστικά την ισχύ του εθνικού υπερυπολογιστή, επιτυγχάνοντας σημαντική κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης σε υπολογιστική ισχύ. Η αυξημένη υπολογιστική ισχύς είναι αναγκαία  για την εξέλιξη και ανάπτυξη της έρευνας στις επιστήμες που κάνουν χρήση υπερυπολογιστικών συστημάτων (HPC). Μέσω ειδικών προγραμμάτων ενθαρρύνουμε την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και την αξιοποίηση υπερυπολογιστικών συστημάτων από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι