Αποτίμηση Εκδήλωσης 29/3/2022 : «Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας» της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece»

Η πρώτη εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece» ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 29/3/2022.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece», διοργάνωσε την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που υπάρχουν για σταδιοδρομία στον τομέα της Τεχνολογίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29 Μαρτίου, στις 6 μ.μ., με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας,  κας Μαρία Συρεγγέλα, και του Καθηγητή ΕΜΠ και Προέδρου του ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κου Στέφανου Κόλλια.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 305 άτομα και 398 επιπλέον άτομα επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας για να παρακολουθήσουν τη βιντεοσκόπηση μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η συνιδρύτρια του οργανισμού Women On Top και συγγραφέας, κα Στέλλα Κάσδαγλη, ενώ ακούστηκαν οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες της κας Αναστασία Καραγιάννη, συν ιδρύτριας της DATAWO, της κας Ευαγγελία Μπαλατσού, ιδρύτριας του Greek Girls Code, τoυ κου Αντώνη Παπαδόπουλου, Executive Director του Mataroa, της κας Στέλλας Ψαρρού, Διευθύντριας του Socialinnov και της κας Μαίης Ζαννή, συν ιδρύτριας και Προέδρου του Women Act

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των συμπερασμάτων από την κα. Ευγενία Λόκανα, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων ΕΔΥΤΕ.  Ακολουθεί η σύνοψη των συμπερασμάτων:

  •       Έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά την ενημέρωση και την ενασχόληση των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας, ωστόσο τα ποσοστά της επαγγελματικής τους απασχόλησής στον κλάδο είναι ακόμα σε χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά με αυτά των ανδρών.
  •       Ενώ έχει παρατηρηθεί αύξηση στο ποσοστό των γυναικών που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ανώτατες σπουδές στον τομέα της Τεχνολογίας, και παρόλο που   αποφοιτούν από σχολές του κλάδου της τεχνολογίας, το ποσοστό που συνεχίζει την επαγγελματική πορεία στον τομέα αυτό είναι μικρό, ενώ συχνά παρατηρείται ότι επιλέγουν να απασχοληθούν σε άλλους τομείς.
  •       Στον τεχνολογικό κλάδο, τόσο μισθολογικά όσο και ιεραρχικά, οι γυναίκες απασχολούνται σε ρόλους και θέσεις ευθύνης χαμηλότερων αρμοδιοτήτων συγκριτικά με τους άντρες συναδέλφους τους. 
  •       Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται και αναπτύσσονται όλο και περισσότεροι οργανισμοί και πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης κοριτσιών και νέων γυναικών σε τεχνολογικούς τομείς, με μεγάλη ανταπόκριση, αναδεικνύοντας μία ανοδική τάση στην επαγγελματική ενασχόληση των γυναικών με το συγκεκριμένο κλάδο.  Σε αυτή την κατεύθυνση, οι παρουσιάσεις των πρωτοβουλιών που έγιναν στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανέδειξαν τους διαφορετικούς τρόπους, για την ενίσχυση των γυναικών στον κλάδο της Τεχνολογίας.
  •       Για την ενεργή ενίσχυση και εξέλιξη αυτής της προσπάθειας είναι σημαντικό να δημιουργηθούν περισσότερες δράσεις από Δημόσιους και εκπαιδευτικούς φορείς και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, είναι σημαντική η προβολή θετικών γυναικείων προτύπων καθώς και η εκπαίδευση και το mentoring από τα πρώτα σχολικα στάδια.  Στόχος είναι να ενημερωθούν περισσότερα κορίτσια και νέες γυναίκες για τις επαγγελματικές ευκαιρίες σε τομείς της Τεχνολογίας, ενισχύοντας την κατάρριψη στερεοτύπων που αφορά στη θέση των γυναικών στους κλάδους της Τεχνολογίας. Τα παραπάνω, μπορούν να συντελέσουν περαιτέρω στον αντίκτυπο και την επιτυχία της πρωτοβουλίας ευαισθητοποιησης και ενθάρρυνσης των γυναικών για την ενασχόλησή και την εξέλιξη τους στον τομέα της Τεχνολογίας.

Σε συνέχεια της πρώτης εκδήλωσης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece», θα ακολουθήσει σύντομα η επόμενη με στόχο την ενίσχυση της καμπάνιας ευαισθητοποίησης μέσω της συμβολής των διαφορετικών εταίρων.  

Χρήσιμο Υλικό