Συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στο 11ο Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση “e-Government Forum”, 16-18 Νοεμβρίου 2021

image00112
Στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση “e-Government Forum”, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 16 – 18 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), καθ. Σ. Κόλλιας συμμετέχει στις 16 Νοεμβρίου στις 10:00-11:30 π.μ. με ομιλία με τίτλο “ΕΔΥΤΕ: Aνάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων & Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα” στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας: “Η ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα (α’ μέρος)”, καθώς και στην καταληκτική συνεδρίαση της ημέρας στις 14:00-15:15 μ.μ., όπου θα συμμετέχει σε συζήτηση σχετικά με την στρατηγική και την υλοποίηση έργων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Επιπλέον, ο Ν. Βασιλάκης, επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, συμμετέχει στο Συνέδριο στις 16 Νοεμβρίου στις 12:00 – 13:30 μ.μ., με ομιλία για την “Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών και το Οικοσύστημα Διαδικασιών” στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας: Η ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα (β’ μέρος).
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα Συνεδρίου εδώ.
Εγγραφή στο Συνέδριο εδώ.