Ιστορία Επιτυχίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της πράξης Ήφαιστος μέσω της υπηρεσίας Firewall as a Service

image010
“To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ένα από τα πιο εκτεταμένα πανεπιστημιακά δίκτυα WiFi για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του, των μελών ΔΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων του, αλλά και των επισκεπτών του. […] Όλο αυτόν τον καιρό, η υπηρεσία Firewall as a Service έχει αποδειχθεί σταθερή και χρήσιμη για την ασφάλεια του δικτύου μας και των χιλιάδων χρηστών μας και ευχαριστούμε το GRNET και τους μηχανικούς του για την συμβολή τους στην παροχή αξιόπιστων δικτυακών υπηρεσιών.”
Μάθετε πώς η υπηρεσία Firewall as a Service της πράξης Ήφαιστος που υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) διευκολύνει καθημερινά την ακαδημαϊκή και ερευνητική λειτουργία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε αναλυτικά εδώ τη δήλωση του Δρος Πάλλα Δ. Γεωργίου, Υπευθύνου του Γραφείου Διαχείρισης Ενεργών Υποδομών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη Ήφαιστος και άλλες ιστορίες επιτυχίας εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Firewall as a Service εδώ.
Η Πράξη Ήφαιστος υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους.