Ιστορία Επιτυχίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Ακαδημίας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης Ήφαιστος μέσω της υπηρεσίας Firewall as a Service

image009
“Η cloud-based λύση, καθώς και η προσφερόμενη υποστήριξη του GRNET μας βοηθά στην πρόληψη εισβολών, στην προστασία από επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, αλλά και στο φιλτράρισμα δεδομένων και εφαρμογών, αφού όλη μας η κίνηση περνά από την υπηρεσία Firewall as a Service. Επιπλέον, το εργαλείο διαχείρισης της υπηρεσίας του GRNET μας παρέχει πληθώρα χαρακτηριστικών για να λειτουργήσουμε την υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες μας και η υποστήριξη του GRNET είναι πάντοτε στη διάθεσή μας για οτιδήποτε προκύψει.”
Μάθετε πώς η υπηρεσία Firewall as a Service της πράξης Ήφαιστος που υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) διευκολύνει καθημερινά την ακαδημαϊκή και ερευνητική λειτουργία της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.
Ακούστε αναλυτικά εδώ τη δήλωση του κου Σημαντήρη Γεωργίου, Υπευθύνου Δικτύων, Εξοπλισμών και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.
Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη Ήφαιστος και άλλες ιστορίες επιτυχίας εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Firewall as a Service εδώ.
Η Πράξη Ήφαιστος υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους.