“Σχεδιάζοντας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη”, Παρασκευή 17.09.21

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΕΔΥΤΕ οργανώνει το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο “Σχεδιάζοντας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη”, την Παρασκευή 17.09.21 στις 18:00.
Μέσα από παρουσιάσεις και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις μεθοδολογίες service design και agile development, και θα εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένα εργαλεία. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και διαχειριζόμαστε ένα έργο end-to-end (project planning & management) – από την έρευνα αναγκών των χρηστών μέχρι την υλοποίηση της εκάστοτε τεχνολογικής λύσης – βάζοντας στο επίκεντρο της διαδικασίας τον τελικό χρήστη της υπηρεσίας, ακολουθώντας σύντομους κύκλους ανατροφοδότησης (σε αντίθεση με το παλαιότερο μοντέλο Καταρράκτη -Waterfall Development) και συν-διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα εμπλέκοντας σε κάθε φάση τα κατάλληλα άτομα και ομάδες χρηστών.
Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως για το πρώτο μέρος του εργαστηρίου, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν υποβάλουν ερωτήσεις μέσω χρήσης διαδραστικής πλατφόρμας.
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή εδώ: https://events.grnet.gr/event/108/