Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει σε Συνέδριο της ΕΣΔΔΑ με θέμα την Αναβάθμιση και τον Αναπροσανατολισμό των Δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιτελικό κράτος

conference-twitter-1507
Με κεντρικό θέμα την Αναβάθμιση και τον Αναπροσανατολισμό των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος διεξάγεται στις 15 και 16 Ιουλίου το συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
Στόχος του Συνεδρίου είναι να καλλιεργηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα αναδείξει τις νέες τάσεις, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
Το  Εθνικό Δίκτυο  Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας  (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα εκπροσωπήσει η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων της ΕΔΥΤΕ, κα. Ευγενία Λόκανα, και θα παρουσιάσει το θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακές Ικανότητες στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση». Μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών και στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση,πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών όλης της χώρας.
Μάθετε για την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών:
https://nationaldigitalacademy.gov.gr/
Μάθετε για την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση:
https://www.nationalcoalition.gov.gr/
Ακολουθήστε τη νέα facebook σελίδα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών και μάθετε περισσότερα:https://www.facebook.com/nationaldigitalacademygovgr/
Περισσότερα για το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ:https://www.ekdd.gr/συνέδριο-του-εθνικού-κέντρου-δημόσια