Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στο online συνέδριο Digital Enterprise Transformation 1 & 2 Ιουνίου 2021

digigov conference site, fb, linkedin (2)
Ψηφιακός Μετασχηματισμός: η έκφραση που αποτελεί το σημαντικότερο θέμα συζήτησης και την μεγαλύτερη πρόκληση για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στις μέρες μας.  Εν μέσω των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών της πανδημίας, το ελληνικό κράτος μέσα σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα έκανε ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση πολλών λειτουργιών μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, υλοποιώντας πάνω από 400 έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Ταυτόχρονα, για τον ιδιωτικό τομέα ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός έχει εξελιχθεί σε πολυπόθητο στόχο, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ιδιαίτερες επιδόσεις: Η απουσία σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, σταθερών διαδικασιών, παραγωγικού σχεδιασμού υπηρεσιών και προϊόντων με σύγχρονες διαδικασίες, η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών «εργαλείων» και μέσων επικοινωνίας, καθώς και η ψηφιοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι πολύ λίγες από τις σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να υπερκεράσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και Φορείς του σήμερα.
Σε αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται, την Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 η Teamworks διοργανώνει το online συνέδριο Digital Enterprise Transformation, το οποίο επικεντρώνεται στην «πυρήνα» των αλλαγών που πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν Επιχειρήσεις και Φορείς.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν σπουδαίοι ομιλητές από τον ελληνικό Δημόσιο και Ιδιωτικό χώρο που έχουν ενεργό ρόλο σε δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ενώ την δραστηριότητα του  Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) στον τομέα, θα εκπροσωπήσει την Τετάρτη 2 Ιουνίου, στις 12.30-13.30,  ο Πρόεδρος Καθ. Στέφανος Κόλλιας, με ομιλία στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Ο Μαραθώνιος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και οι Επιχειρησιακές «αντοχές» (Α’ Μέρος).
Περισσότερα για το συνέδριο Digital Enterprise Transformation και Δήλωση Συμμετοχής: https://enterprisetransformation.e-expo.gr/