Ανακοίνωση συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Leonardo για τη λειτουργία υπερυπολογιστικού συστήματος επιπέδου pre-exascale στο πλαίσιο του EuroHPC Joint Undertaking

Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Leonardo για τη λειτουργία υπερυπολογιστικού συστήματος επιπέδου pre-exascale, με σημαντικά οφέλη για την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα.

To European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) είναι μια σύμπραξη μεταξύ Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση και περαιτέρω αναβάθμιση του High Performance Computing (HPC) στην Ευρώπη. Αποστολή του αποτελεί η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών, καθώς και η υποστήριξη της σχετικής ερευνητικής προσπάθειας. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και θα παραμείνει ενεργό τουλάχιστον έως το 2026.
Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Leonardo για τη λειτουργία υπερυπολογιστικού συστήματος επιπέδου pre-exascale στο πλαίσιο του EuroHPC Joint Undertaking, δεδομένης και της σημαντικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας με το ιταλικό υπερυπολογιστικό κέντρο CINECA, το οποίο είναι επικεφαλής της κοινοπραξίας.
Η ΕΔΥΤΕ, μέσω του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει εδώ και πάνω από μια δεκαετία στον τομέα, θα συμβάλλει στην ομάδα Υψηλού Επιπέδου Υποστήριξης (HLST) της κοινοπραξίας. Να σημειωθεί ότι, η ΕΔΥΤΕ είναι από τους μεγαλύτερους αρωγούς τεχνολογικής προόδου και εκσυγχρονισμού των υποδομών της χώρας, μέσω της συμμετοχής της σε πλήθος πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών HPC και κυρίως, μέσω της ανάπτυξης και συντήρησης του υπερυπολογιστή HPC – ARIS (Advanced Research Information System), που αποτελεί το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα για επιστημονικούς σκοπούς στην Ελλάδα.
Τα οφέλη της συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ σε αυτή την στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία είναι πολλαπλά. Ερευνητικές ομάδες με πολύ μεγάλες υπολογιστικές ανάγκες θα μπορούν μελλοντικά να αποκτήσουν πρόσβαση τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις αναπτυσσόμενες υποδομές της κοινοπραξίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής προόδου. Έτσι, θα επωφεληθούν περαιτέρω από τη χρήση υπερυπολογιστικών πόρων για τη διεξαγωγή εφαρμογών μεγάλης κλίμακας σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Επιπρόσθετα, η συνεχής τριβή και επικοινωνία της Ελλάδας με τους εταίρους της στο πλαίσιο του προγράμματος, θα συμβάλλει περαιτέρω στην τεχνολογική πρόοδο, μέσω της γόνιμης ανταλλαγής τεχνογνωσίας, οργάνωσης και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του High Performance Computing και της έρευνας γενικότερα.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι