Δελτιο Τύπου: Πληροφοριακό Σύστημα Harmoni

Σε απάντηση πρόσφατης ανάρτησης και σχολίων που εμφανίστηκαν σε γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, το ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση:
Το πληροφοριακό σύστημα Harmoni έχει ως αντικείμενο την ασφαλή αποθήκευση των απεικονιστικών εξετάσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων της χώρας. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει την υποστήριξη δραστηριοτήτων στο κρίσιμο τομέα της υγείας σε εθνική κλίμακα. Οι υπηρεσίες του συστήματος Harmoni αποτελούν μέρος συνολικότερων δράσεων, για την παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας.  Η Α Φάση της λειτουργικότητας του Harmoni έχει ολοκληρωθεί (έχουν ενταχθεί 35 νοσοκομεία) και η Β φάση υλοποιείται αυτή τη στιγμή (θα ενταχθούν σταδιακά 95 νοσοκομεία). Φορέας υλοποίησης και των 2 φάσεων, με βάση την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το τεχνικό δελτίο της πράξης, είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Η υπηρεσία που παρέχεται από το Harmoni υποστηρίζεται πλήρως από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και λειτουργεί αδιάλειπτα από την έναρξη λειτουργίας της (2015) έως σήμερα.
Η υπηρεσία επιτρέπει την ανάκτηση των αποθηκευμένων εξετάσεων μέσω του τοπικού κόμβου (gateway) που υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο, ούτως ώστε, εαν πχ κάποια εξέταση ζητηθεί από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και αυτή δεν υφίσταται στο τοπικό σύστημα του νοσοκομείου, το τοπικό σύστημα να μπορεί να την αντλεί από το κέντρο δεδομένων του Harmoni. Η διαδικασία ανάκτησης των εξετάσεων έχει ως εξής: Το νοσοκομείο εισάγει στο σύστημα τα αναγνωριστικά των εξετάσεων που επιθυμεί να ανακτήσει και στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάκτησή τους από το κεντρικό σύστημα του Harmoni.
Πρόσφατα, δύο (2) νοσοκομεία ζήτησαν από την υπηρεσία της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. να τους δοθούν οι  εξετάσεις μαζικά *σε σκληρό δίσκο* (και όχι μέσω της αυτοματοποιημένης και πιστοποιημένης διαδικασίας) για να τις επαναφέρουν άμεσα στο τοπικό τους σύστημα, από το οποίο ενδεχομένως χάθηκαν λόγω σφάλματος, παραβλέποντας ουσιαστικά την προβλεπόμενη και διασφαλισμένη διαδικασία ανάκτησης των εξετάσεων.
Η απάντηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι ότι ο συγκεκριμένος τρόπος ανάκτησης των απεικονιστικών εξετάσεων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Απαγορεύεται από την πολιτική ασφαλείας της υπηρεσίας, καθώς και από την πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η γενικευμένη πρόσβαση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στις αποθηκευμένες απεικονιστικές εξετάσεις. Τα αιτήματα για αρχειοθέτηση των απεικονιστικών εξετάσεων στην υπηρεσία cloud Harmoni, καθώς και ανάκτησής τους, δηλ. το κυρίως αντικείμενο της υπηρεσίας, γίνονται από τα αρμόδια νοσοκομεία και εξυπηρετούνται αδιαλείπτως, με τον προβλεπόμενο τρόπο.
Εκ μέρους της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Καθηγητής Στέφανος Κόλλιας