ΕΔΥΤΕ Α.Ε. : Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.

Το άνοιγμα μίας νέας περιόδου για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε., όπως μετονομάστηκε το ΕΔΕΤ, σηματοδοτεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε με σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νέος Πρόεδρος ανέλαβε ο Στέφανος Κόλλιας, καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των είκοσι και πλέον ετών που χάραξε το ΕΔΕΤ, αναπτύσσοντας τις πλέον προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής.
‘’Με δημιουργικότητα, όραμα και συνεργασία όλων μας θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μάθησης, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις, ειδικά αυτές που προκύπτουν από τον νέο ρόλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης’’ ανέφερε ο Στέφανος Κόλλιας στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα στελέχη της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατά την παράδοση της Προεδρίας από τον απερχόμενο Πρόεδρο, καθηγητή του ΕΜΠ Παναγιώτη Τσανάκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τρεις επιτυχημένες θητείες.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του Συνεδρίαση, εξέλεξε τον Αριστείδη Σωτηρόπουλο στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος: Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος: Αθανάσιος Κακαρούντας, Eπίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέλη:

  • Θεώνη Αλαμπάση, Δικηγόρος
  • Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
  • Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Ευαγγελία Αθανασάκη, στέλεχος ΕΔΥΤΕ A.E., Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΔΥΤΕ A.E.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών αιχμής, εξυπηρετώντας σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού. Επιπλέον, μέσα από διεθνείς συνεργασίες, και τον συντονισμό ευρωπαϊκών έργων, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας, και συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το έργο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξελίσσεται. Έχοντας κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Επιπλέον υποστηρίζει επιστημονικά και συμβουλευτικά Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Facebook: grnet.gr   || Twitter: @grnet_gr   ||  LinkedIn: grnet sa
Instagram: grnet.gr  ||  YouTube: grnet edyte
 
Για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET)
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET είναι ο εθνικός πάροχος υποδομών και υπηρεσιών δικτύου (networking), υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και πληροφορικής (IT). Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού.
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προσφέρει στους χρήστες της ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τεχνολογιών αιχμής που περιλαμβάνει πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών, κέντρα δεδομένων (data centers), υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (high-performance computing), καθώς και υπηρεσίες Internet, cloud computing, high-performance computing, ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, ασφάλειας, ήχου, φωνής και βίντεο.
Το επιστημονικό και συμβουλευτικό έργο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αφορά στους τομείς της πληροφορικής, των ψηφιακών τεχνολογιών, των επικοινωνιών, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Μέσα από εθνικές και διεθνείς δράσεις δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας και διασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών ανά τον κόσμο στις διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές και υπηρεσίες. Έτσι συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.