Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του ΥΕ7 της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», με αριθμ. πρωτ. 5229/ΠΤ/23-05-2019.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη  Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του ΥΕ7 «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσή τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583 και με αριθμ. πρωτ. 5229/ΠΤ/23-05-2019.