Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»   είναι  η Τρίτη 07/05/2019 και ώρα 17:00
Εδώ   μπορείτε να βρείτε το τεύχος Προκήρυξης της 2ης παράτασης.