Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για το έργο «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 12/12/2018 έως 08/01/201Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για το υποέργο 17 «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες».