Το ΕΔΕΤ εγκαινιάζει το GR-IX::Thessaloniki

Υπογράφηκε η Συμφωνία για την ενεργοποίηση νέας ανεξάρτητης νησίδας
που θα διευκολύνει την ανταλλαγή κίνησης Διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας νέας, ανεξάρτητης νησίδας GR-IX στη Θεσσαλονίκη για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης Διαδικτύου (IP) στη Βόρεια Ελλάδα. Η νησίδα “GR-IX::Thessaloniki”, η οποία ενεργοποιείται έπειτα από δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών, θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα του Ελληνικού Internet για κάθε χρήστη, με ταυτόχρονη μείωση στο κόστος πρόσβασης. Φιλοξενείται στο κέντρο δεδομένων της εταιρίας SYNAPSECOM S.A. έπειτα από σχετική συμφωνία που υπογράφηκε με το ΕΔΕΤ.
Το GR-IX είναι ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης Διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ελληνικού Internet. Διασυνδέει τις μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτύου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών Internet, περιεχομένου, υπηρεσιών cloud, κλπ. To GR-IX ανήκει στο ΕΔΕΤ, που ως μη κερδοσκοπικός, κρατικός οργανισμός, εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.
«Η εγκατάσταση ανεξάρτητης νησίδας GR-IX στη Θεσσαλονίκη είναι στρατηγικής σημασίας καθώς αναμένεται να τονώσει την τοπική αγορά Τηλεπικοινωνιών και Υπηρεσιών Ίντερνετ της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και να προσελκύσει ξένους παρόχους υπηρεσιών & περιεχομένου Διαδικτύου που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα.», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΤ, καθ. Παναγιώτης Τσανάκας.