[5 – 6 /11/2018] ΕΔΕΤ: Νέες διαστάσεις για την Έρευνα, την Εκπαίδευση, την Υγεία και τον Πολιτισμό με Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες

_a5a6654Η ψηφιακή καινοτομία που έχει κατακτηθεί την τελευταία 20ετία στην Έρευνα και την Εκπαίδευση με αρωγό το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), αλλά και η ανάγκη για νέες επενδύσεις σε σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, ήταν τα βασικά μηνύματα του Συμποσίου Ψηφιακής Τεχνολογίας «20 χρόνια ΕΔΕΤ» που διοργανώθηκε στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2018 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέσα από εξήντα παρουσιάσεις πενήντα τριών ομιλητών από όλη την Ελλάδα και ανοιχτές συζητήσεις, παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, αναδείχθηκαν βέλτιστες πρακτικές, και έγιναν προτάσεις με επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, ερευνητών, ακαδημαϊκών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης, και του πολίτη.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν:

  • ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών σε 56 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα μέσω του εθνικού έργου ΗΦΑΙΣΤΟΣ
  • η διαμόρφωση ενός νέου απλοποιημένου τρόπου πρόσβασης σε δικτυακούς, υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους για κάθε χρήστη, με αυτοματοποιημένες, διαφανείς και ασφαλείς διαδικασίες
  • η διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης
  • η βέλτιστη αξιοποίηση της εθνικής υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS, και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών
  • το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας Υγείας και οι υπολογιστικές υπηρεσίες ΕΔΕΤ

Το Συμπόσιο χαιρέτησαν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Μ. Κυπριανίδου. Συμμετείχαν τριακόσιοι εκπρόσωποι  της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη δημόσιων οργανισμών και παρόχων ηλεκτρονικών υποδομών, ενώ παράλληλα μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου από την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ του ΕΔΕΤ, συγκεντρώνοντας συνολικά 1585 θεάσεις.
Το ΕΔΕΤ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό σημαντικών τομέων ανάπτυξης και ευημερίας. Αναπτύσσει και διαθέτει ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής και συνεργάζεται με τις κοινότητες των χρηστών του, οι οποίες παρέχουν ανατροφοδότηση με βάση τις ανάγκες τους για την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων σε μεγάλο εύρος σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι: