Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ».

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ».
Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εφαρμογές, για την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του προϊόντος προς τον Έλληνα Φίλαθλο και το κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, σε διεθνές επίπεδο πλέον γίνεται χρήση των συστημάτων – VAR (Video Assistant Referee), δηλαδή της υποβοήθησης των διαιτητικών αποφάσεων μέσω του βίντεο ενός αγώνα. Το σύστημα αυτό είναι πλέον αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο από τη διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) και η οποία έχει ορίσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εφαρμογή του στα Εθνικά Πρωταθλήματα και στους διεθνείς αγώνες. Το σύστημα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και εφαρμόζεται σε επίσημα Πρωταθλήματα και πάρα πολλές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες έχουν πλέον ήδη υπογράψει συμβόλαια λειτουργίας συστημάτων VAR στα Επαγγελματικά τους Πρωταθλήματα και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Το τεύχος διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ