Παράταση διαβούλευσης οδηγού δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας»

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του υπό διαβούλευση οδηγού της δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας», σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 20/03/2017, 17:00.

Υπενθυμίζεται ότι τα σχόλια της διαβούλευσης μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση helpdesk@eury-where.gr