Πρώτη Ημερίδα Πληροφόρησης κι Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα Copernicus στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργανώνουν από κοινού ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Η ημερίδα αυτή έχει στόχο την ενεργότερη εμπλοκή (user uptake) των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα. Περαιτέρω, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus.
Παρασκευή, 07/10/2016
08:30 – 18:15
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, ΤΚ 11635, Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ημερίδας.