Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ – Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.) ανακοινώνει διαγωνισμό για την αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσει. Προσκαλεί μέλη και ομάδες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ανάδειξη βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών αξιοποίησης των προηγμένων υπηρεσιών επωφελούμενοι ταυτόχρονα από την εξέλιξη και ανάδειξη του ερευνητικού/ακαδημαϊκού τους έργου.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.00.
Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Σχετικά Έντυπα Διαγωνισμού:
Φόρμα Υποβολής Προτάσεων για τον Διαγωνισμό Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών
Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλεξιμότητα Προτάσεων – Κρίσιμες Ημερομηνίες