Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας

Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας

Διάρκεια:
01/09/2022- 31/12/2025
Χρηματοδότηση:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU
ACROSS

ACROSS

Διάρκεια:
01/02/2021 - 31/01/2024
Χρηματοδότηση:
HORIZON 2020
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διάρκεια:
01/01/2021 - 31/12/2023
Χρηματοδότηση:
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων