Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περιγραφή

φδφδσφαφδφδφδσφαδσφ

GR digiGOV innoHUB

GR digiGOV innoHUB

Διάρκεια:
36 μήνες
Χρηματοδότηση:
Ε.Ε. (Digital Europe Programme 2021-2027), ΕπΑνΕκ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΠ: KEP Back Office (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και πύλη EU-GO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΠ: KEP Back Office (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και πύλη EU-GO

Διάρκεια:
24 μήνες
Χρηματοδότηση:
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) 2014 -2021
e-Safety

e-Safety

Διάρκεια:
31/12/2022 - 30/12/2025
Χρηματοδότηση:
ERASMUS+ Programme, Key Action 2-Cooperation Partnerships
EUGO - Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

EUGO – Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

Διάρκεια:
01/12/2021 - 02/02/2024
Χρηματοδότηση:
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX)
Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας

Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας

Διάρκεια:
01/09/2022- 31/12/2025
Χρηματοδότηση:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU
ACROSS

ACROSS

Διάρκεια:
01/02/2021 - 30/04/2024
Χρηματοδότηση:
HORIZON 2020
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διάρκεια:
10/3/2021-31/12/2024
Χρηματοδότηση:
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων