Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περιγραφή

φδφδσφαφδφδφδσφαδσφ

MITOS - Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών

MITOS – Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών

Διάρκεια:
01/03/2020 - 31/12/2023
Χρηματοδότηση:
ΠΔΕ, ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ)
EUGO - Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

EUGO – Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

Διάρκεια:
01/12/2021 - 31/12/2025
Χρηματοδότηση:
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX)
Evia Samos Pass - Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού

Evia Samos Pass – Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού

Διάρκεια:
01/06/2022 - 31/12/2022
Χρηματοδότηση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025
Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας

Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας

Διάρκεια:
01/09/2022- 31/12/2025
Χρηματοδότηση:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU
ACROSS

ACROSS

Διάρκεια:
01/02/2021 - 31/01/2024
Χρηματοδότηση:
HORIZON 2020
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διάρκεια:
10/3/2021-30/12/2023
Χρηματοδότηση:
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων