Δικτυακές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Το ΕΔΕΤ παρέχει στην ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης υπερ-υψηλών ταχυτήτων, εξυπηρετώντας όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, και τα σχολεία μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Υπηρεσίες Internet για Φορείς

Υπηρεσία Hostmaster

Οι Φορείς μπορούν να αποκτήσουν αριθμό αυτόνομου συστήματος (AS) για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν BGP με το ΕΔΕΤ.

Περισσότερα

VPN's

Mπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία  προκειμένου να συνδέσουν δίκτυά τους τα οποία κατανέμονται σε διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους.

Περισσότερα

Διασύνδεση με το διαδίκτυο

Φυσική διασύνδεση σε θύρα εξοπλισμού του ΕΔΕΤ, την παραμετροποίηση των λογικών συνδέσεων (πχ VLANs) και την αριθμοδότηση IP (v4/v6) αυτών.

Περισσότερα

Προστασία απο επιθέσεις

Παρέχει τη δυνατότητα προστασίας έναντι δικτυακών επιθέσεων (DoS/DDos) που στοχέυουν στο συνοριακό δρομολογητή τους ή στα εσωτερικά τους δίκτυα

Περισσότερα

Φορείς Προηγμένης Πρόσβασης

Χρήση της ιδιόκτητης οπτικής υποδομής σκοτεινών οπτικών ινών, εξοπλισμού DWDM και εξοπλισμού μεταγωγής κυκλωμάτων NG-SDH

Περισσότερα

Χρονισμού (NTP)

Η υπηρεσία χρονισμού δικτυακών συσκευών απευθύνεται σε όλους τους συνδεδεμένους φορείς του ΕΔΕΤ που έχουν την ανάγκη μιας πηγής ώρας υψηλής ακρίβειας.

Περισσότερα

Υπηρεσίες  Internet προς μέλη της Ερευνητικής & Ακαδημαικής Κοινότητας

IPV6 tunneling

Παρέχεται σήμερα ανοιχτά σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Το ΕΔΕΤ διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού της υπηρεσίας σε ειδικότερο κοινό (πχ εντός της Ελληνικής Ακαδημαϊκής κοινότητας).

Περισσότερα