Υπολογιστικές και αποθηκευτικές υπηρεσίες

H ΕΔΕΤ υλοποιεί και λειτουργεί υπολογιστικές ηλεκτρονικές υποδομές υψηλής αξιοπιστίας που υποστηρίζουν την παροχή προηγμένων υπολογιστικών υπηρεσιών, όπως το υπολογιστικό νέφος της εκπαίδευσης (~okeanos IaaSpithos+) προς όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε εικονικούς υπολογιστικούς πόρους, δίνοντας τη δυνατότητα να οργανώνονται κοινότητες και προηγμένα πειράματα μεγάλης κλίμακας, με σύνθετες δικτυακές τοπολογίες.

HPC

H ΕΔΕΤ ΑΕ λειτουργεί το υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων ΑRIS (Advanced Research Information System) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών ευρείας κλίμακας.

Περισσότερα

ViMa

πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής τους ή για πειραματικούς σκοπούς.

Περισσότερα

PITHOS+

Η διαδικτυακή υπηρεσία Pithos+ προσφέρει 50 GBytes Δικτυακού αποθηκευτικού χώρου σε κάθε χρήστη, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια.

Περισσότερα

Okeanos

H ΕΔΕΤ ΑΕ παρέχει πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing (δυναμική και κατ’ απαίτηση διάθεση υπολογιστικών / δικτυακών / αποθηκευτικών πόρων) .

Περισσότερα