ΔΙΚΤΥΝΝΑ

ΔΙΚΤΥΝΝΑ
Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ 2014-2020
Διάρκεια
02/09/2019 - 31/12/2023
Περιγραφή

ΔΙΚΤΥΝΝΑ – Αναβάθμιση του Ενεργειακού Αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Το έργο ΔΙΚΤΥΝΝΑ αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας των υποδομών που λειτουργούν στο χώρο ευθύνης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και την παραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά και για το κτηριακό συγκρότημα των Λευκών κτιρίων στις εγκαταστάσεις της Κνωσού όπου είναι εγκατεστημένο το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Υγείας της ΕΔΥΤΕ.

Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων αποτελούν στρατηγικούς στόχους τόσο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και για την ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

Το έργο ΔΙΚΤΥΝΝΑ  περιλαμβάνει την υλοποίηση :

  • Επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο «Φοιτητικό Κέντρο» και στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, καθώς και στο κτίριο Β του κτιριακού συγκροτήματος των Λευκών κτιρίων στις εγκαταστάσεις της Κνωσού
  • Δράσεων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την ενεργειακή κάλυψη των προαναφερόμενων κτιρίων
  • Δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
  • Πολιτικών και πρακτικών παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των παραπάνω ενεργειών

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της έκλυσης των αέριων ρύπων και αερίων φαινομένου θερμοκηπίου από το ΔΙΚΤΥΝΝΑ είναι στο πνεύμα της συμφωνίας των Παρισίων (που διαδέχθηκε το πρωτόκολλο του Κιότο). Η προσέγγιση είναι ολιστική καθώς περιλαμβάνονται ενέργειες:

  1. Μέτρων και πολιτικών περιστολής θερμικών απωλειών κτιρίων και μείωσης κατανάλωσης
  2. Μέτρων και ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών και μέτρων περιστολής των θερμικών απωλειών και μείωσης κατανάλωσης
  3. Τροφοδότησης μέσω ΑΠΕ μέρους των ενεργειακών αναγκών του Πανεπιστημίου και του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας που λειτουργεί η ΕΔYΤE ΑΕ στο κτίριο του Πανεπιστημίου στις Βούτες
  4. Χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι οποίες θα προσφέρονται δωρεάν εντός του εσωτερικού οδικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης καθώς και μεταξύ κτιριακών μονάδων του δικαιούχου εκτός ορίων της Πανεπιστημιούπολης και από και προς αυτήν.